Rejestracja pacjentów


Rejestracja pacjentów odbywa się:

  • osobiście,
  • przez upoważnionych członków rodziny,
  • przez upoważnione osoby trzecie,
  • telefonicznie,
  • mailowo,

w godzinach pracy Przychodni - od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 20.

Pierwsza wizyta


Informujemy, że na pierwszą wizytę u naszych specjalistów należy pojawić się 5 minut wcześniej. Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku osób małoletnich (nie posiadających dowodu) prosimy o przygotowanie książeczki zdrowia.