Maria Foryś


LOGOPEDA

Neurologopeda, neuroterapeuta Biofeedback EEG, pedagog pedagog zdolności.  Założyciel Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy „Podwójnie wyjątkowi” oraz Przewodnicząca i pomysłodawca Niepołomickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Czynny diagnosta i terapeuta w edukacji. Wykładowca krakowskich wyższych uczelni. Przygotowuje pracę doktorską z dysleksji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Autorka wielu prac poświęconych  wspieraniu rozwoju języka i mowy u dzieci i młodzieży,  w tym opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej krajowego modelu pracy z uczniem zdolnym.

Posiada blisko 20 – letnie doświadczenie w pracy logopedycznej. Specjalizuje się w terapii zaburzeń artykulacji, specyficznych i niespecyficznych zaburzeniach rozwoju mowy i języka, w tym dysleksji, neurologopedii (szczególnie zagadnienia diagnozy i terapii afazji).

W Centrum „Podwójnie wyjątkowi” nieustannie próbuje łączyć terapię mowy z rozwojem uzdolnień oraz twórczego potencjału dziecka.

Zajmuje się:

  • diagnozą, terapią, profilaktyką logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych
  • afazją (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu)
  • dysartrią i dysglosją
  • jąkaniem, niepłynnością mowy
  • dyslalią (wady wymowy, nieprawidłowa realizacja fonemów)
  • dysleksją
  • diagnozą i profilaktyką mowy osób pracujących głosem (dziennikarzy, księży, polityków, lekarzy, nauczycieli, studentów szkół aktorskich i dziennikarskich, biznesmenów, szkoleniowców, urzędników)
  • treningi Biofeedback EEG

ulotka

Cennik:
Wizyta: 100 PLN

Przyjmuje w przychodni Vitalmed, w Niepołomicach przy ulicy Bocheńskiej 28a we wtorki w godz. 16.00-20.00